student

Om något händer

Som student eller personal bör du känna till vad som gäller vid brand eller annan fara.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå en nolla före om du ringer från en intern telefon.

Andra viktiga telefonnummer:

  • Giftinformation 08-33 12 31
  • Läkemedelsupplysning 0771-450 450
  • Polisen 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen 1177

Väktare

Det finns alltid möjlighet, dygnet runt alla dagar i veckan, att kalla på en väktare genom att ringa Securitas Contact Center, tfn 010 – 470 51 84. Du måste då uppge att du är anställd eller student vid Jönköping University och i vilken byggnad du befinner dig.

Hjärtstartare

Högskolan är utrustad med ett antal hjärtstartare. Du finner dem på Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Tekniska Högskolan, Jönköping International Business School, Högskolebiblioteket, Campus Arena, Nordic Wellnes och Vaktmästeriet. Se karta nedan.


Karta över vart på campus det finns hjärtstartare

Brand

I varje trapphus finns en utrymningsplan som visar den utrymningsväg som gäller för den del av högskolan du befinner dig på.

Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns. Titta även på hur din släckutrustning fungerar. Har du frågor kring detta så vänd dig till vaktmästeriet.

Rädda - de som är i uppenbar fara

Varna - de som hotas av branden

Larma - ring 112 och meddela kortfattat - var det brinner - om det finns instängda människor - vem som ringer

Släck - försök släcka branden om det är möjligt

Avgränsa - går det inte att släcka elden, så försök isolera den genom att stänga dörrar och fönster till den lokal där det brinner.

Utrym - via närmaste utrymningsväg Använd inte hissen

Återsamlingsplatser

Det finns två återsamlingsplatser på Jönköping Universitys område.

Parkeringen i Munksjöparken (även kallad Hälsoparken)

Studenter och personal som vistas i Hälsohögskolans lokaler återsamlas vid​ parkeringen i Munksjöparken.

Vid cykelparkeringen framför hus K

Studenter och personal som vistas i övriga lokaler, alltså på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, A-huset, hus K, Studenternas hus, Campus Arena och biblioteket, återsamlas vid cykelparkeringen framför hus K.

Tänk på att entréer samt övriga områden ska hållas fria så att räddningstjänsten lätt kan komma fram. Vid utrymning, tänk även på att inte gå in igen innan klartecken ges.

Se karta nedan.

Karta över återsamlingsplatser på campus

Informationskanaler

​Information från Jönköping University i samband med oförutsedda händelser publiceras fortlöpande på studentwebben eller högskolans intranät (personalwebb). Om webben inte är tillgänglig sprids informationen via JUs facebooksida samt anslag på entrédörrar.

Sms-tjänst

Det finns en sms-tjänst på JU för att kunna gå ut med information snabbt till personal och studenter vid akuta händelser på JU, i en byggnad eller på campus-området, där fara för liv och/eller hälsa föreligger. Det kan finnas tillfällen då information behöver gå ut innan krisorganisationen aktiveras och/eller handlingsplan är framtagen.

I nuläget är informationssäkerhetsansvarig och kommunikationsdirektören huvudansvariga för sms-tjänsten. Kontakta någon av dem vid akut behov. En grupp med representanter från samtliga bolag och Studentkåren kommer utses och utbildas under hösten 2023.