student

Högskolan för lärande och kommunikation

Hissdörrar som öppnas i solen på Högskolan för lärande och kommunikation

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Verksamhetsförlagd utbildning om minst 10 veckor ingår i alla utbildningsprogram på Högskolan för lärande och kommunikation. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.