Som låntagare förbinder du dig att följa Högskolebibliotekets låneregler.

Lånekort

Du kan få lånekort från och med att du fyllt 18 år. Registrera dig och visa legitimation i informationsdisken.

Är du student eller anställd vid Jönköping University använder du JU-kortet som lånekort. Ingen separat registrering krävs.

Lånekortet är personligt och ska användas vid varje lånetillfälle.

Har du förlorat ditt JU-kort spärrar du det via självservice. Har du förlorat ditt lånekort ska du omedelbart kontakta biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är i de flesta fall 14 dagar. För visst material, som exempelvis mobiltelefonladdare, kan lånetiden vara kortare.

Böcker i kursbokssamlingen kan lånas i 7 dagar.

Återlämning sker i låneautomaterna under bibliotekets öppettider eller i återlämningslådan utanför entrén. Böcker som lämnas i återlämningslådan registreras nästa dag biblioteket har öppet.

Aktuell lånetid och återlämningsdatum går alltid att se i Mina lån eller i en återlämningsautomat i biblioteket. Vårt system försöker alltid skicka en påminnelse till din registrerade e-postadress när lånetiden håller på att gå ut. Det är alltid ditt eget ansvar att bevaka aktuellt återlämningsdatum.

Omlån

Lånen förnyas automatiskt tre dagar innan lånetiden går ut, under förutsättning att det inte finns reservationer. Den totala lånetiden kan dock som längst bli sex månader.

Omlån kan också göras på Mina lån, vid självbetjäningsautomaterna eller genom att kontakta biblioteket. Du kan låna om en bok flera gånger, den totala lånetiden kan dock som längst bli sex månader.

En bok som har reserverats av annan låntagare kan inte lånas om.

För personal vid Jönköping University och fjärrlånande bibliotek görs automatiskt omlån upp till 12 månader på böcker som inte reserverats av annan låntagare.

Reservationer

Studenter och personal vid Jönköping University och studenter vid andra lärosäten kan reservera böcker som är utlånade. Reservera boken i Primo. Ett meddelande skickas ut när boken finns att hämta.

Ej hemlån

Referenslitteratur, tidningar och tidskrifter kan inte lånas hem utan ska finnas tillgängliga för läsning i biblioteket.

Fjärrlån

För böcker som lånats in från annat bibliotek gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Förseningsavgifter

Förseningsavgift för 14-dagarslån är 10 kronor/bok och dag.

För böcker i kursbokssamlingen är förseningsavgiften 50 kronor/bok och dag.

För fjärrlån skickas kravbrev med fem dagars intervall. Från och med kravbrev nummer två utgår en avgift på 50 kronor/bok och brev.

Vid en uppnådd förseningsavgift på 300 kronor kan inga nya lån eller omlån göras förrän avgiften är betalad.

Har boken inte återlämnats trots upprepade påminnelser skickas en faktura på bokens återanskaffningskostnad samt en hanteringsavgift på 200 kronor/bok.

Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket via e-post och brev. Du är dock skyldig att själv bevaka lånetiden för lånat material. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser, men gör det som en service. Förseningsavgift gäller även vid ej mottagen påminnelse eller kravbrev.

Förkomna eller skadade böcker

För förkommen eller skadad bok tas en ersättning ut motsvarande bokens återanskaffningspris samt en hanteringsavgift på 200 kronor.

Även om ersättning lämnats för skadat eller förlorat material tillhör det fortfarande biblioteket.

All återanskaffning och alla reparationer ombesörjs av bibliotekspersonalen

Personuppgifter

När du skaffar ett lånekort samtycker du till att dina personuppgifter lagras i högskolebibliotekets datasystem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver personuppgifterna för att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning.

De personuppgifter vi lagrar är namn, personnummer, lånekortsnummer, adress, e-postadress och (eventuellt) telefonnummer. I datasystemet registreras också uppgifter om dina lån och reservationer. Dessa uppgifter är konfidentiella och raderas i samband med att lånet återlämnas och eventuella förseningsavgifter betalats. Lånekontot raderas två år efter utgånget datum.

Vid fjärrinlån sparas namn och lånekortsnummer även i de system där beställningarna utförs.

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, om du visar giltig legitimation för bibliotekspersonalen. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade.

Personuppgifterna kommer endast att användas inom bibliotekets verksamhet

Högskolebiblioteket förbehåller sig rätten att göra ändringar i lånereglerna, vilka då blir gällande. Information om ändringar ges via webben.