I samband med publicering kan Högskolebibliotekets team för forskarstöd vägleda genom processen att identifiera och analysera tidskrifter, undersöka spridningsmöjligheter och optimera ditt genomslag.

Vi kan också ge råd om upphovsrätt i samband med parallellpublicering i öppna arkiv och tar dessutom hand om registrering och uppladdning i DiVA.

Genom de olika avtal biblioteket har ingått kan det finnas möjlighet till fri eller rabatterad publicering i tidskrifter med open access-möjligheter.

Registrera forskar-id

Läs mer i guiden Publiceringsstrategi