Högskolebibliotekets team för forskarstöd erbjuder individuell introduktion till EndNote, ett program för att hantera bibliografiska citeringar och referenser.